Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, pamiętaj, że… ;)

dyer książkaKażdy człowiek ma szczególnych nauczycieli, którzy wielokrotnie manifestowali się w jego życiu. Postacie te regu­larnie pojawiają się na naszej drodze i oferują nam swoje nauki do­kładnie wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujemy. A pojawiają się zwykle wtedy, gdy stajemy się na tyle dojrzali, aby móc przyjąć ich wskazówki.

Jeżeli spojrzymy na swoją przeszłość, zo­baczymy wielu nauczycieli, którzy przez całe życie służyli nam pomo­cą. Niektórych byliśmy skłonni wysłuchać i postępowaliśmy zgodnie z ich wskazówkami, ponieważ znajdowaliśmy się na odpowiednim poziomie gotowości. Kiedy indziej nasz poziom gotowości był tak niski, że nie dostrzegaliśmy nawet momentów, w których duchowi nauczyciele pojawiali się na naszej drodze. Zacznijmy więc dostrze­gać tych przewodników w swoim codziennym życiu i nauczmy się korzystać z ich pomocy.

We wnętrzu człowieka znajduje się dusza całości; mądra ci­sza; uniwersalne piękno, z którym wszystkie części i cząst­ki wszechświata są w równym stopniu powiązane; wiecz­na Jedność – Ralph Waldo Emerson.

Tak, według Emersona „dusza całości” znajduje się w ludzkim wnętrzu. Oznacza to, że znajduje się również w nas. Otrzymaliśmy ją ze Źródła, z którego się wyłoniliśmy. Owa „wieczna Jedność” przez cały czas wysyła do nas swoich emisariuszy, będących wyłącznie mą­drą ciszą i uniwersalnym pięknem. Tylko od nas zależy, czy posta­nowicie kierować się w życiu ich energetycznymi wskazówkami czy nie. Jeżeli je zignorujemy, będzie to oznaczało, że nie jesteśmy jesz­cze gotowi na ich przyjęcie.

dyer ksiazka

Owe istoty światła i miłości są wszędzie wokół nas. Towarzyszą nam od momentu, gdy się urodziliśmy. Umieszczają na naszej drodze ży­ciowej przeróżne znaki, choć ich wskazówki bywają czasem subtelne i niejasne. Te istoty są przy nas przez cały czas. Wystarczy, że zacznie­my zwracać uwagę na własne odczucia i działać według tego, co wy­dają się nam komunikować. Im bardziej ufamy swojej intuicji, tym więcej elementów naszego życia dostraja się do naszej dharmy.

Gdy podążymy za tym, co pojawia się wewnątrz was – za rytmem du­szy, który wywołuje w was ekscytację, pozwolimy sobie wspinać się po drabinie życia w kierunku światła. Jak stwierdził Rumi: „W tej samej sekundzie, gdy wkroczyłeś w świat istnienia, umieszczono przed tobą drabinę, abyś mógł z niego uciec”.

Wiele pomocnych dłoni pokazuje nam, że powinniśmy przejąć kontrolę nad sytuacją i wznieść się ponad iluzję wymiaru fizyczne­go. Anioły, życz­liwi nauczyciele, członkowie rodziny, nieznajomi, liczne wydarzenia i sytuacje, które wydają się dziwacznymi zbiegami okoliczności, po­magają nam wspinać się po drabinie świadomości. Dzięki nim mo­żemy się wznieść ponad codzienny sposób funkcjonowania i trafić do niebiańskiego świata wyższej wiedzy.

Słuchajmy swoich przewod­ników i bez lęku stawajmy na kolejnych szczeblach.

ŹRÓDŁO: „TAK MIAŁO BYĆ” Wayne Dyer

dyer książka