Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Dokąd prowadzą drzwi?

Chrystus powiedział „W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele…”. Wiele mieszkań, czyli poziomów – mnóstwo drzwi, okien, schodów i łączników. Słowem – odmiennych wymiarów, równoległych wszechświatów.

siećI największe religie świata, filozofowie, mędrcy czy naukowcy tego nie negują. Faktem więc jest, że istnieje coś więcej niż to, co oglądamy codziennie, to, na co patrzymy, to, co nazywamy powierzchownym oglądem. Rzeczywistość ma ukryte wartości – te odmienne wymiary ce­chujące Sieć – nawet jeśli naukowcy nie są w stanie przedstawić namacalnego, empirycznego dowodu na ich istnienie poza subiektywnymi dozna­niami milionów ludzi, którzy w pewnym momencie „normalnego” życia przemierzyli inne poziomy Sieci. Niewykluczone wręcz, że ta­kie doświadczenia odnoszą się do miliardów osób.

Infrastruktura świata to wizualna pre­zentacja warstw i łączników, które wydają się pochodzić z punk­tu środkowego, a tak naprawdę nie mają centralnego obszaru, po­nieważ Sieć jest przeniknięta wiecznością. Środek może znajdować się w miejscu, gdzie sami przebywamy, a jednocześnie funkcjonu­jemy zupełnie wewnątrz Sieci. Żyjemy, poruszamy się, istniejemy w jej obrębie. I potrafimy dotrzeć na kolejne piętro, do następnego pomieszczenia, biura lub budynku – zależnie od czynników i oko­liczności, ujętych w ramach naszej teorii Sieci.

Ta rzeczywistość wiąże się z percepcją. Większość obszaru uznawa­nego za tego rodzaju byt jest właśnie zbiorem doznań, wspomnień, oczekiwań oraz nawyków. Doświadczamy stale takich samych zda­rzeń; reagujemy w podobnym stylu na tyle często, że tworzymy nie­mal pętle doznań zwane życiem.

Sposoby na to, jak doświadczać ich świadomie i przemierzać inne wymiary znajdziecie w niezwykłej książce ‘SIEĆ’ Marie D. Jones i Larry’ego Flaxmana.

Sieć