Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu  pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zapraszam do składania ofert na zakup serwisów internetowych oraz kontentu reklamowego.  Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia, formy i terminu składania ofert oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym dołączonym jako załącznik.

Załącznik: Zapytanie ofertowe 3/2013

 

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nr 3/2013

Białystok 30.08.2013
ILLUMINATIO Łukasz Kierus
Kolejowa 12e/3
15-701 Białystok

Ogłoszenie wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2013 na zakup serwisów internetowych oraz kontentu reklamowego w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

ILLUMINATIO Łukasz Kierus informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup serwisów internetowych oraz kontentu reklamowego w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę (zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu):

tahoNET Bartosz Szumieluk
ul. Swobodna 39/ 23
15-756 Białystok
NIP: 542-297-10-42

za cenę: 45950,00 zł netto

Z poważaniem

Łukasz Kierus

logo_nsslogo_wplogo_ue