Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Aluminium w szczepionkach. Jakie niesie zagrożenia?

Już nawet w Polsce, coraz głośniej zaczyna być o rodzicach, którzy postanawiają nie szczepić swoich dzieci. Internet, telewizję i gazety zalewa fala krytyki takiego postępowania. Ale czy słusznie? Należy pamiętać, że tak poważne decyzje nie są podejmowane na zasadzie „modnej fali”. Po prostu rośnie liczba świadomych rodziców, którzy w trosce o zdrowie swoich pociech wybierają najmniej szkodliwe działanie. Oto jedna z przyczyn, która odstrasza rodziców przed szczepieniem – obecność aluminium. Pierwiastek ten znajduje się w najróżniejszych szczepionkach, m. in.: przeciwko tężcowi, krztuścowi (DTaP), Haemophilus influenzae typu b (Hib), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B oraz pneumokokom. Poniżej znajdziesz 5 najgroźniejszych skutków, jakie powoduje adiuwant w szczepionkach w postaci aluminium.

Zaburzenia autoimmunologiczne i neurologiczne – literatura naukowa oraz medyczna nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że aluminium ma szkodliwy wpływ na układ nerwowy dzieci jak i dorosłych. Co więcej, przeprowadzone badania potwierdzają, że:

– adiuwanty w postaci aluminium wywołują objawy podobne do stwardnienia zanikowego bocznego (ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS),

postępującej choroby neurodegeneracyjnej, która atakuje komórki nerwowe i rdzenia kręgowego,

– istnieje znaczący związek między liczbą dzieci, którym podawano szczepionki z aluminium, a liczbą dzieci, u których zaobserwowano zaburzenia ze spektrum autyzmu,

w krajach, gdzie dzieciom w wieku przedszkolnym podaje się szczepionki z tym pierwiastkiem, obserwuje się największą liczbę zachorowań na autyzm,

– wstrzyknięcie aluminium niesie za sobą znacznie gorsze skutki, niż jego spożycie, bowiem trafia ono bezpośrednio do organizmu, omijając bariery ochronne układu żołądkowo-jelitowego. To z kolei sprawia, że do wywołania reakcji toksycznej wystarczy mniejsza dawka.

Dodać należy, że FDA (Agencja Żywności i Leków) nigdy nie podjęła się testów, które określiłyby stopień bezpieczeństwa w szczepionkach dla dzieci.

Szczegółowe informacje pochodzą z: Shaw C.A., Tomljenovic L., Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity (Aluminium w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN): toksyczność u ludzi i zwierząt, adiuwanty szczepionkowe i autoimmunizacja). Immunol Res, lipiec 2013; 56(2-3): 304-16.

Trwałe dysfunkcje mózgu i układu odpornościowego – dzieci w wieku przedszkolnym są o wiele bardziej narażone na groźne skutki uboczne, ponieważ w tym okresie nerki słabiej radzą sobie z wydalaniem toksyna mózg jest o wiele bardziej podatny na ich działanie. Więcej:

– te same procesy, które sprawiają, że odporność dziecka zwiększa się dzięki obecności aluminium w szczepionce, mogą wywołać hiperaktywność układu immunologicznego, zagrożenie znane, które związane jest z chorobami autoimmunologicznymi,

– dawka zaledwie 2 lub 3 adiuwantów stymulujących reakcję odpornościową, może zaburzyć odporność genetyczną na autoimmunizację,

– immunostymulujące właściwości wspomagaczy takich jak aluminium, wykazują podobieństwa do chorób takich jak: zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1, nieswoiste zapalenie jelit, zespół chronicznego zmęczenia, toczeń i zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje pochodzą z: Tomljenovic L., Shaw C.A., Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric population (Mechanizmy toksyczności adiuwantów aluminium i autoimmunizacji w populacjach dziecięcych). Lupus 2012; 21(2): 223-30.

Chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu, zaburzenia demielinizacyjne podobne do stwardnienia rozsianego i problemy z pamięcią – kliniczne i eksperymentalne dane potwierdzają fakt, że :

– zespół makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (MMF) może wystąpić po podaniu szczepionki z aluminium,

– aluminium gromadzi się w miejscu nakłucia, krąży we krwi przemieszcza się do innych komórek oraz węzłów chłonnych jak i również kumuluje się w narządach odległych, takich jak śledziona i mózg,

– u pacjentów z makrofagowym zapaleniem mięśniowo-powięziowego (MMF), w miejscu podania szczepionki z tym pierwiastkiem zaobserwowano zmiany chorobowe, które zawierały aluminium,

– symptomy MMF obejmują: chroniczne zmęczenie, ból stawów, przewlekłe bóle mięśniowe, zaburzenia pamięci, snu oraz bóle głowy, które w znaczącym stopniu ograniczają sprawność,

– u ponad 20% pacjentów, u których stwierdzono MMF, rozwija się choroba autoimmunologiczna, np.: zaburzenia neuromięśniowe lub zaburzenia demielinizacyjne, których objawy są podobne do stwardnienia rozsianego.

Szczegółowe informacje pochodzą z: Gherardi R.K., Authier F., Macrophagic myofasciitis: characterization and pathophysiology (Zespół makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (ang. macrophagic myofasciitis – MMF): charakterystyka i patofizjologia). Lupus, luty 2012; 21(2): 184-89.

Przemieszczanie się aluminium do odległych narządów – ponieważ pierwiastek ten ma wysoki potencjał neurotoksyczny i może dotrzeć do mózgu czy śledziony, powinien zostać poddany dokładniej ocenie agencji regulacyjnej, ponieważ tkwi w nim ukryte niebezpieczeństwo. Przeprowadzone badania potwierdzają, że:

– aluminium przemieszcza się z miejsca podania do najdalszych organów, takich jak śledziona czy mózg a jego obecność była tam wykrywalna nawet rok po szczepieniu,

– nawet długo po szczepieniu pierwiastek ten zostaje w komórkach, co z kolei może spowodować zaburzenia neurologiczne oraz autoimmunologiczny zespół indukowany przez adiuwanty (ASIA).

Szczegółowe informacje pochodzą z: Khan Z., Combadiére C. i in., Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain (Powolna, zależna od CCL2 translokacja biotrwałych cząstek z mięśni do mózgu). BMC Med 2013; 11: 99.

Ukryte niebezpieczeństwo i długotrwałe zaburzenia poznawcze – badania jednoznacznie wykazują, że:

– aluminium jest szczególnie szkodliwe dla ośrodkowego układu nerwowego i stwarza zagrożenie nawet w ilościach śladowych,

– aluminium, podawane w jakiejkolwiek formie, nawet, jako immunostymulant, jest niezwykle szkodliwe,

– skumulowane dawki tego pierwiastka, pochodzące ze szczepionek, mogą powodować długotrwałe deficyty poznawcze – encefalopatię i demencję,

– aluminium wywołuje szkodliwe reakcje immuno-zapalne w tkankach nerwowych, ponieważ przedostaje się on przez barierę krew-mózg i krew-płyn mózgowo-rdzeniowy,

Szczegółowe dane pochodzą z: Shaw C.A., Seneff S. i in., Aluminum-induced entropy in biological systems: implications for neurological disease (Indukowana przez aluminium entropia w organizmach biologicznych: implikacje dla chorób neurologicznych). J Toxicol 2014; 2014: 491316.

Więcej dowiesz się z poniższych publikacji:


Szczepienia_front_72dpiSzczepic2_front_72dpi