Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zapraszam do składania ofert na Zintegrowany system wspierania procesem zarządzania zasobami firmy (klasy ERP). Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia, formy i terminu składania ofert oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym które można pobrać tutaj: Zapytanie ofertowe 1/2014

 

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nr 1/2014

Białystok 21.02.2014
ILLUMINATIO Łukasz Kierus
Żelazna 9/5
15-297 Białystok
NIP 542-258-30-38

Ogłoszenie wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2014 na Zintegrowany system wspierania procesem zarządzania zasobami firmy (klasy ERP) w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

ILLUMINATIO Łukasz Kierus informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na Zintegrowany system wspierania procesem zarządzania zasobami firmy (klasy ERP) w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę (zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu):

tahoNET Bartosz Szumieluk
ul. Swobodna 39/23
15-756 Białystok
NIP: 542-297-10-42

za cenę: 27500,00 zł netto

Z poważaniem

Łukasz Kierus