Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zapraszam do składania ofert na System klasy Business Intelligence –  zakup wartości niematerialnej i prawnej wraz z instalacją i konfiguracją

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia, formy i terminu składania ofert oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym które można pobrać tutaj: Zapytanie ofertowe 4/2014

 

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego nr 4/2014

Białystok 27.03.2014
ILLUMINATIO Łukasz Kierus
Żelazna 9/5
15-297 Białystok
NIP 542-258-30-38

Ogłoszenie wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/2014 na System klasy Business Intelligence –  zakup wartości niematerialnej i prawnej wraz z instalacją i konfiguracją w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

ILLUMINATIO Łukasz Kierus informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na System klasy Business Intelligence –  zakup wartości niematerialnej i prawnej wraz z instalacją i konfiguracją w związku z  realizacją projektu pod nazwą „Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ICT przez wydawnictwo ILLUMINATIO Łukasz Kierus” w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę (zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu):

PROeMEDIA Michał Marek Koryciński
Antoniukowska 54/26
15-845 Białystok
NIP: 5422849016

za cenę: 59900,00 zł netto

 

Z poważaniem

Łukasz Kierus