Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Proces unoszenia percepcji

Próby wyjścia z ciała można porównać do nauki chodzenia 🙂 Dziecko musi uczyć się właściwie obchodzić z siłą grawitacji, wagą ciała i zjawiskiem równowagi. Musi koordynować nierozwinięte dotąd mięśnie, nerwy oraz umiejętności. Pierwsze próby chodzenia kończą się nie­powodzeniem. Dziecko usiłuje wstać, chwieje się i upada, ponieważ mózg nie wie jeszcze, jak skoordynować te wszystkie rzeczy.

Przy OOBE także łatwo stracić kontrolę, za­snąć bądź całkowicie się przebudzić. Nabycie umiejętności niezbędnych do wyjścia z ciała przy stanie przebudzenia wymaga czasu i praktyki. Potrzebna jest tutaj również pewna doza wytrwałości. Dziś przedstawię ci jeden z procesów, który służy za swoiste przygotowanie do doświadczania poza ciałem. Jest to proces unoszenia percepcji.

dynamika astralna

Po pierwsze – rozluźnij się. Możesz zamknąć oczy. Wyobraź sobie pomieszczenie, w którym przebywasz. Oczyma wyobraźni zobacz drzwi, okno, sufit, meble itp. Utrzymuj ten obraz i przejdź przez kolejne fazy:

FAZA PIERWSZA. Wprowadź cały organizm w stan unoszenia. Ręce trzymaj swobodnie wzdłuż ciała. Czuj, jak unoszenie obejmuje cały organizm z dołu do góry i z powrotem ku dołowi. Kontynuuj proces, aż osiągniesz wygodny rytm unoszenia. Następnie rozwiń punkt skupienia świadomości – wyzna­czający zasięg procesu – poza głowę i stopy. Teraz proces unoszenia obejmu­je już powierzchnię nad głową (sufit lub ścianę) i powierzchnię pod stopa­mi (podłogę lub ścianę). Kontynuuj proces unoszenia wzdłuż tułowia w górę i w dół. Gdy wszystko zacznie przebiegać sprawnie, niech organizm fizycz­ny wniknie w otoczenie. Jednocześnie skoncentruj się bardziej na zewnętrz­nym procesie unoszenia.

FAZA DRUGA. Rozpocznij unoszenie punktu świadomości poza ciałem na wysokości ośrodka brwi. Dotrzyj do powierzchni znajdującej się przed tobą bądź powyżej ciebie (ściany lub sufitu). Potem wróć poprzez brwi do po­wierzchni za tobą bądź poniżej ciebie (ściany lub podłogi). Wielokrotnie „od­ od­bijaj” się od powierzchni, która występuje przed tobą. Następnie wróć poprzez brwi do powierzchni za tobą. Gdy wszystko zacznie przebiegać sprawnie, niech poczucie organizmu wniknie w otoczenie. Jednocześnie skoncentruj się bar­dziej na zewnętrznym procesie unoszenia.

dynamika astralnaPo dwóch fazach świadomość powinna odbijać się od powierzchni (ścia­ny, sufitu lub podłogi). Wtedy użyj wyobraźni, aby poczuć, jak wyglądałaby z bliska każda powierzchnia i jakie wzbudzałaby wrażenia. Postrzegaj wy­braną powierzchnię, jakby twoja twarz była tuż przy niej. Spróbuj na chwi­lę wyczuć nową pozycję, którą przyjąłeś w przestrzeni – jakbyś rzeczywiście tam był. Bądź świadom zmiany pozycji. Bądź świadom umiejscowienia cia­ła, ścian, drzwi, okien i mebli podczas tych krótkich momentów, gdy świa­domość odbija się od danej powierzchni. Wykonaj „zdjęcie” nowej pozycji wewnątrz oka umysłu przy każdym zabiegu odbijania punktu świadomości o powierzchnię. Czuj, że jesteś poza organizmem fizycznym, przy wybranej powierzchni, i zawsze pozostań tam na krótką chwilę.

Nie przejmuj się, jeśli będziesz mieć problemy z wyobrażaniem sobie pewnych rzeczy. Dla ułatwienia możesz wyznaczyć tylko niewielkie obszary na ścianach czy suficie. Zapamiętaj, jakie od­czucia ci towarzyszą, gdy znajdujesz się tuż przy tych punktach.

Gdy przywykniesz do procesu unoszenia całego organizmu, większą uwa­gę zwróć na odbijanie punktu świadomości o szereg powierzchni, niż na od­czuwanie procesu unoszenia w obrębie ciała. Niech zmysły organizmu fizycz­nego wnikną w otoczenie.

Powtarzaj cały proces tak długo, jak zechcesz. Jeśli OBE zacznie się przejawiać, bądź goto­wy na opuszczenie ciała. Lepiej nie przerywać OBE, gdyż później mogą poja­wić się trudności z osiągnięciem tego stanu. Zdecyduj się więc odpowiednio wcześniej na doświadczenie wyjścia poza ciało.

ŹRÓDŁO: DYNAMIKA ASTRALNA, Robert Bruce: ZAMÓW TERAZ >>

dynamika astralna