Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Jak dotrzeć do swojej duszy?

feedsoul2Dusza jest istotą Twojego jestestwa. Jest potężnym, nieograniczonym i stale rozwijającym się aspektem Twojej osoby. Teraz, kiedy rozwijamy w sobie zdolność do wielozmysłowego postrzegania rzeczywistości, po raz pierwszy jesteśmy w stanie rozważać nasze dusze w realny i praktyczny sposób i odnosić ich istnienie do naszych doświadczeń. Możemy także dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać płynącą z nich wiedzę do kreowania wartościowego życia i w jaki sposób wspierać duszę podczas jej podróży przez ewolucję. Przekonanie, że dusza jest statycznym, doskonałym bytem, jest jałową próbą zrozumienia jej jako platońskiej „idealnej formy”. Wszechświat i wszystko, co się w nim zawiera, ewoluuje w stronę szerszej świadomości i wolności. Twoja dusza należy do Wszechświata, należy do Boskiej Inteligencji. Boska Inteligencja przyjmuje natomiast formę pojedynczych istnień – kropli – istotnie redukując swoją moc i dopasowując ją do niewielkich cząstek pojedynczych świadomości. Moc tkwiąca w każdej z tych cząstek jest zupełna, nieśmiertelna, twórcza i ekspresyjna, podobnie jak moc tkwiąca w całości, jednak jej energia jest zredukowana odpowiednio do formy. Gdy ta niewielka forma zyskuje moc, staje się coraz rozleglejsza i coraz bliższa Boskości, aż staje się samą Boską Inteligencją. Twoja dusza jest właśnie taką rozwijającą się cząstką.

Równolegle z tym procesem odbywa się rozwój Twojej osobowości, która nawiązuje kontakt ze swoją wyższą jaźnią, z pełnią mocy swojej wcielonej duszy. Jest to również analogiczny proces do chwili, w której Twoja osobowość opuszcza Ziemię. Nie będąc świadomym swojej duszy, nie będziesz mógł docenić zna­czenia tego, kim jesteś, ani procesu, w którym uczestniczysz.

PYTANIA

Zastanów się nad poniższymi pytaniami i zapisz swoje spostrzeżenia. Często do nich wracaj, zwracając uwagę na to, czy Twoje odpowiedzi uległy zmianie.

Czy kiedykolwiek naprawdę rozmyślałem na temat własnej duszy?

Jeśli posiadam duszę, czym ona jest?

Czego pragnie moja dusza?

Jaka relacja łączy mnie i moją duszę?

W jaki sposób moja dusza wpływa na moje życie?

POMOCNA MYŚL

26soul.xlarge1

Cel nauki na Ziemi
Celem nauki na Ziemi
jest zdobycie wiedzy,
w jaki sposób osiągnąć
AUTENTYCZNĄ MOC
i w jaki sposób wnieść na Ziemię
sposób postrzegania
wartości
i cele
duszy.
A są nimi:
HARMONIA,
WSPÓŁPRACA,
WSPÓŁDZIELENIE
I SZACUNEK DO ŻYCIA.
ĆWICZENIE
Zobacz, co się dzieje

Wybierz taką intencję – harmonię, współpracę, współdzielenie lub szacunek do Życia – której według Ciebie najbardziej brakuje w Twoim życiu. Przez kolejne trzydzieści dni powtarzaj tę intencję każdego ranka, a każdego wieczoru analizuj miniony dzień, abyś mógł stwierdzić, czy poprzez swoje słowa i działania udało Ci się ją zrealizować czy nie. Co się dzieje, kiedy udaje Ci się zastosować tę intencję w rzeczywistości? Co się dzieje, kiedy Ci się to nie udaje?

Inne spojrzenie

Pomyśl o osobie, którą znasz od dawna, lecz która nie jest Ci tak bliska, jak byś tego pragnął. Jakie uczucia wobec niej Ci towarzyszą? Zazdrość i poczucie niższości? A może poczucie wyższości i skłonność do osądzania? Z czego wynika Twój dystans wobec tej osoby?

  • Czy dostrzegałeś wyłącznie ziemski strój tej osoby?
  • Skupiałeś się na jej czynach czy na jej wyglądzie?
  • Czy doszło między wami do nieporozumienia lub do bójki?
  • Czy wasze życia rozeszły się w różnych kierunkach?

Otwórz się na możliwość postrzegania tej osoby w inny sposób. Następnie zamknij oczy i wyobraź ją sobie. Niech towarzyszy Ci intencja przekroczenia wzrokiem jej wyglądu, jej ziemskiego stroju.

Pamiętaj, że nie wiesz o wszystkich czynnikach decydujących o życiu tej osoby – o jej wyzwaniach, lękach czy radościach. Pamiętaj o tym, że w istocie jesteś duszą, podobnie jak ta osoba.

Zastanów się nad tym, co teraz czujesz wobec tej osoby. Czy odczuwasz współczucie? Jeśli nie, powtarzaj to ćwiczenie do momentu, w którym nastąpi Twoje duchowe otwarcie i zaczniesz postrzegać tę osobę nie jako osobowość, ale jako duszę odzianą w ziemski strój. Rozpoznaj moment, w którym Twój strach, skłonność do osądzania i pogarda znikają, a w ich miejsce pojawia się szacunek.

Fragment książki „Siedlisko duszy” autorstwa Gary’ego Zukava

Siedlisko duszy3D