Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
SYMBOLE NA OPAKOWANIACH – CO OZNACZAJĄ?

Bardzo istotną kwestią do rozważenia jest rodzaj materiałów, w jakie pakowana jest nasza żywność – nie tylko dlatego, że chcemy unikać opakowań plastikowych i papierowych, ale także po to, by nie do­puścić do przedostawania się szkodliwych substancji do żywności. Takie substancje mogą przechodzić z folii aluminiowej, folii plasti­kowej, puszek aluminiowych i pojemników stosowanych do pako­wania dań na wynos.

Jeszcze szkodliwsze są opakowania, które można wkładać do kuchenek mikrofalowych i piekarnika, gdyż przedostaje się z nich do żywności więcej toksyn. Polistyren, wciąż powszechnie stoso­wany w pojemnikach i kubeczkach do potraw i napojów na wynos, nie tylko przyczynia się do produkcji ok. 2 miliardów ton śmieci rocznie (w USA), ale też wyzwala styren przenikający do żywności i płynów. Styren naśladuje działanie estrogenu w naszym organi­zmie, wskutek czego może prowadzić do zaburzenia działania tego hormonu, a w rezultacie – problemów z tarczycą, a także innych schorzeń związanych z gospodarką hormonalną, w tym raka pier­si lub prostaty. Mamy więc kolejne powody, by trzymać się z dale­ka od paczkowanej i przetworzonej żywności.

OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH

CYFRA 1 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – PET

(politereftalan etylenu):

 • bezpieczny do stosowania pierwszy raz, więc nie wykorzy­stuj go ponownie;
 • nadaje się do recyklingu
 • Przykład: butelki na wodę

CYFRA 2 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – HDPE

(polietylen o dużej gęstości):

 • bezpieczny, ale niewiele opakowań można stosować wie­lokrotnie, więc najlepiej używać ich tylko raz;
 • nadaje się do recyklingu
 • Przykład: butelki na mleko

CYFRA 3 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – winyl lub PCW (polichlorek winylu):

 • UNIKAJ – wyzwala związki rakotwórcze;
 • nie nadaje się do recyklingu
 • Przykłady: butelki szamponów, słoiki na masło orzechowe

CYFRA 4 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – LDPE

(polietylen o małej gęstości):

 • bezpieczny;
 • nadaje się do recyklingu, ALE tylko w sieci Whole Foods, Wal-Mart oraz punktach recyklingu torebek z tworzyw sztucznych
 • Przykłady: torebki na pieczywo i mrożonki, większość pla­stikowych opakowań

CYFRA 5 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – PP

(polipropylen):

 • bezpieczny;
 • nadaje się do recyklingu, ALE tylko w ramach niektórych programów przetwarzania śmieci z gospodarstw domo­wych – sprawdź w lokalnym oddziale MPO
 • Przykłady: butelki od keczupu, kubeczki do jogurtów

CYFRA 6 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – PS

(polistyren):

 • UNIKAJ – może wyzwalać styren, który prawdopodobnie jest związkiem rakotwórczym;
 • nadaje się do recyklingu, ALE tylko w ramach niektórych programów przetwarzania śmieci z gospodarstw domo­wych – sprawdź w lokalnym oddziale MPO
 • Przykłady: pojemniki styropianowe, pojemniki od dań na wynos, plastikowe sztućce

CYFRA 7 OTOCZONA TRZEMA STRZAŁKAMI – INNE MATERIAŁY:

1. PC (poliwęglan):

 • bezpieczny;
 • nie nadaje się do recyklingu, ale można go kompostować
 • Przykłady: większość plastikowych butelek dla niemowląt, butelki na wodę dla sportowców marki Nalgene

2. PLA (polilaktyd):

                        MOŻE BYĆ SZKODLIWY – zawiera bisfenol A zakłóca­jący gospodarkę hormonalną;

 • nie nadaje się do recyklingu
 • Przykłady: plastik produkowany ze źródeł odnawialnych takich jak trzcina cukrowa, kukurydza i skrobia ziemnia­czana.

 

Więcej informacji znajdziesz w książce Zielona bogini Sophie Uliano TUTAJ.