Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Jak wejść w trans?

jak wejść w transAby przekształcić swoją świadomość i wniknąć w odmienne war­stwy rzeczywistości, należy wysyłać dźwięki cechujące się korzystnymi częstotliwościami, które wzbudzają upragnioną aktywność mózgu i zmieniają stan fal mózgowych na tryb bardziej sprzyjający kreatywności, medytacji oraz innym pozytywnym celom.

Szamani o tym wiedzą i tę wiedzę skrzętnie wykorzystują. Choć z reguły nie stosują rozwiniętej technologii, to mają inny „zestaw” przyrządów. Bębny i grzechotki.

Wprowadzają one powtarzalny motyw, który potrafi wywołać efekty zbli­żone do transu. Szaman przechodzi wówczas do mniej świadomego stanu i do dalszej sfery, gdzie dusza może przemieszczać się w dowol­nym kierunku, spotykając istoty nieznane w naszym obszarze bytu.

Tempo gry na bębnach wynosi 3–4 uderzenia na sekundę. Czasa­mi korzysta się z drugiego instrumentu, zaprojektowanego dla potę­gowania jakości transu zawartego w dźwięku. Do tych przedmiotów należą tuby, łuki muzyczne, a niekiedy korzysta się z chórów o ni­skich głosach. Brzmienie, głośność, tempo gry są kluczowymi ele­mentami w kontekście osiągania świadomości, która pozwala sza­manowi przejść na inne poziomy Sieci.

Zmiana tonacji lub brzmienia podczas takiej podróży otwiera sza­manowi drzwi do jeszcze głębszych warstw rzeczywistości. Prowadzi wędrującego przez kolejne poziomy, wzbudza i przekazuje energię potrzebną do realizacji konkretnego celu podróży. Gra na bębnach kreuje płaszczyzny, w obrębie których szaman komunikuje się z isto­tami przebywającymi wewnątrz odmiennych sfer. Pod wpływem gry przeobraża się nie tylko wibracyjna struktura pożądanego obszaru, lecz również wibracje samego podróżnika.

Źródło: SIEĆ, Marie D. Jones, Larry Flaxman

jak wejść w trans