Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
HPV – brutalna prawda

Dziś po lupę bierzemy wirus HPV (brodawczak ludzki), który przenoszony jest drogą płciową i zagraża głównie kobietom, powodując u nich szereg zmian, które w konsekwencji doprowadzają do powstania raka. Jednak w większości takich przypadków organizm sam radzi sobie z infekcjami, które ustępują i w zasadzie są dla niego nie groźne.

Dokładnie w 2006 roku Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nową szczepionkę wycelowaną w HPV, przeznaczoną dla kobiet i dziewcząt w wieku 9-26 lat. Niestety, chroni ona jedynie przed 4 z 100 różnych szczepów HPV. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że badania kliniczne i taktyka marketingowa producentów szczepionek przeciwko HPV nie są wiarygodne. Ponad to, potwierdzono związek tej szczepionki z występowaniem skutków ubocznych w postaci: zaburzeń autoimmunologicznych, stwardnienia rozsianego (SM), stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), zespołu Guillaina-Barrégo (GBS), paraliżu, drgawek, zespołu chronicznego zmęczenia, anafilaksji, zatorowości płuc a nawet zgonu.

Badania wykazują również, że:
– tak naprawdę szczepionka przeciwko HPV może wzmagać stan chorobowy u młodych kobiet, które wcześniej przechodziły zakażenie HPV typu 16 lub 18. Mimo to, FDA przed podaniem szczepionki nie wymaga, aby wykonano pacjentkom badanie cytologiczne;
– na Zachodzie rzadko występuje rak szyjki macicy. Umieralność z jego powodu jest znacznie mniejsza niż wskaźnik zgłaszanych reakcji niepożądanych, które pojawiły się po podaniu szczepionki HPV, w tym zgonów;
– dzięki badaniom cytologicznym, w ciągu 50 lat zmniejszono występowanie raka szyjki macicy aż o 70%! Nie istnieje zatem prawdopodobieństwo, by szczepionka przeciw HPV w znaczący sposób obniżyła i tak już niski wskaźnik zapadalności na tę chorobę;
– żadne organy opieki zdrowotnej nie wykazały, że szczepienie przeciwko HPV jest bezpieczne. Nie udowodniono również, że chroni ona przed rakiem szyjki macicy. Co więcej, nie istnieją naukowe dowody, które uzasadniałby szczepienie przeciwko HPV;
– dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki HPV zawierają błędy i są zafałszowane;
– korzyści, które są nagłaśniane i mają płynąc ze szczepienia, opierają się na niedowiedzionych założeniach i przeczą danym, które zostały udokumentowane;
– badania nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionki przeciw HPV przeprowadził, finansował i opracował producent tej szczepionki – i na podstawie tych badań FDA udzieliła zezwolenia na stosowanie szczepionki;
– u pacjentek, którym podano szczepionkę zaobserwowano następujące, niepożądane reakcje: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, bóle i osłabienie kończyn, uczucie zimna w nogach, zaburzenia menstruacji, trudności z utrzymaniem pionowej postawy ciała (nietolerancja ortostatyczna), omdlenia, drgania, zaburzenia chodu, astenię, osłabienie pamięci, słabą koncentrację i trudności w uczeniu się;
– aż 60% wszystkich niepożądanych reakcji (łącznie ze zgonem) miało związek ze szczepionką przeciwko HPV, zgłaszanych po szczepieniu. Wykazano również, że 82% wszystkich zgłoszonych przypadków trwałego upośledzenia u kobiet poniżej 30. roku życia było również powiązane ze szczepieniem;
– nastoletnie dziewczęta nie są zagrożone śmiercią z powodu raka szyjki macicy, natomiast szczepionka przeciwko HPV może narazić je na trwałe zaburzenia autoimmunologiczne, zwyrodnienia, przedwczesne wygasanie czynności jajników a także śmierć;
– żadne badania kliniczne nie potwierdziły, że szczepionka przeciwko HPV zapobiegła choćby jednemu przypadkowi raka szyjki macicy lub śmierci, wynikającej z tego nowotworu.

Jak więc widać, tak naprawdę, szczepionka przeciwko HPV może wzmagać stan chorobowy u młodych kobiet. Dodatkowo, istnieje małe prawdopodobieństwo, by ta szczepionka obniżyła, i tak niski już, wskaźnik zapadalności na raka szyjki macicy w krajach, gdzie badania cytologiczne przeprowadza się rutynowo.

Opracowano na podstawie książki „Szczepienia-przegląd ważnych badań” (ZOBACZ)

Źródła badań:
Tomljenovic L., Shaw C.A., Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? (Polityka szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) a medycyna oparta na dowodach: czy są ze sobą sprzeczne?) Ann Med., marzec 2013; 45(2): 182-93.
Tomljenovic L., Spinosa J.P., Shaw C.A., Human papillomavirus (HPV) vaccines as an option for preventing cervical malignancies: (how) effective and safe? (Szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako opcja zapobiegania nowotworom szyjki macicy: (czy) skuteczne i bezpieczne?) Curr Pharm Des, marzec 2013; 19(8): 1466-87.
Kinoshita T., Abe R.T. i in., Peripheral sympathetic nerve dysfunction in adolescent Japanese girls following immunization with the human papillomavirus vaccine (Dysfunkcje obwodowych współczulnych nerwów u nastoletnich japońskich dziewcząt po podaniu szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego). Intern Med 2014; 53(19): 2185-200.