Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932
Droga do pozytywnego życia

Ho’oponopono wywodzi się ze starożytnej filozofii Huny, wskazującej drogi pozwalające na zapewnienie harmonii na każdym poziomie życia. Według Huny, każdy człowiek jest wartościową, unikalną istotą, z indywidualnym planem na życie, będącym w harmonii z całkowitym planem kosmicznym wszechświata. Poznając Hunę, poznajemy również sposoby na przywrócenie harmonii energetycznej, dostrzeżenie prawdziwej istoty siebie i poprawę standardu życia.


 

Ho’oponopono jest jedną z najstarszych tradycyjnych metod duchowego uzdrawiania – daje ona możliwość przywrócenia harmonii w sferach zakłóceń sensu życia. Wykorzystuje się ją do oczyszczania zaburzeń energetycznych, rozwiązywania problemów lub zaistniałych konfliktów. Sprawdza się na każdym poziomie naszego życia (od leczenia ciała fizycznego, duchowego i mentalnego, poprzez uzdrawianie problemów rodzinnych, do zapobiegania kryzysom w rodzinie, narodzie czy na świecie). Może być praktykowana przez każdego – bez względu na jego przekonania i wyznanie, a właściwie zastosowana – daje efekty już po krótkim czasie.

Podstawę Ho’oponopono stanowi proces polegający na przebaczeniu sobie i innym, a następnie na oczyszczeniu i zastąpieniu towarzyszących nam negatywnych odczuć bezwarunkową miłością i wysłaniu jej innym. W trakcie tego procesu negatywne potencjały energetyczne zostają zastąpione potencjałami pozytywnymi – i podczas tej transformacji następuje uzdrowienie. Duchowe uzdrawianie za pomocą Ho’oponopono funkcjonuje bowiem jako przeprogramowanie negatywnych zakłóceń (np. fizyczne choroby, negatywne programy myślowe, negatywne przeświadczenia) w pozytywne programy (moje pozytywne myśli tworzą zawsze pozytywną rzeczywistość, wypełnioną bezgraniczną miłością).

 

Ho’oponopono oznacza „przywrócić coś do porządku”. Jeżeli wewnątrz nas zaistnieje jednocześnie harmonia, spokój i równowaga energetyczna, to oddziałujemy pozytywnie na swoje otoczenie, przyciągając do siebie pozytywne zdarzenia, sytuacje, ludzi. Podstawę Ho’oponopono stanowią: nieograniczona wola, chęć pogodzenia się i doświadczenie oczyszczenia. Nieważny jest wiek czy płeć – w filozofii Huny wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą i otaczającym nas światem, dlatego oczyszczając siebie, jednocześnie oczyszczamy innych.

 

 

W procesie oczyszczania najważniejsze jest znalezienie w sobie źródła zakłóceń, a następnie przeprowadzenie z cierpliwością i wytrwałością prawidłowego rytuału. Zwątpienie, złość, nienawiść, gniew, strach czy poczucie winy ustępują miejsca zrozumieniu, zaufaniu, szacunkowi, radości i miłości. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje wokół nas. Jeśli wyrażamy akceptację i miłość – bezinteresowną i bezgraniczną – do świata i siebie nawzajem, stajemy się wolni. Zgodnie z filozofią Ho’oponopono, wszystko, co istnieje, jest jednością i ze względu na tę jedność nic nie dzieje się na świecie bez wzbudzenia w kimś rezonansu. Gdy powstaje rezonans, przeprowadzamy rytuał oczyszczenia metodą Ho’oponopono, składający się z następujących elementów:

  1. Przyglądnięcie się problemowi lub zaistniałej sytuacji.
  2. Świadome przyjęcie, że jest się częścią zaistniałego problemu.
  3. Świadome wzięcie odpowiedzialności za powstałą sytuację.
  4. Okazanie współczucia/zaangażowanie emocjonalne.
  5. Przeprosiny/wyrażenie skruchy.
  6. Przebaczenie (Proszę o przebaczenie wszystkich moich win).            
  7. Wybaczenie (Przyjmuję wybaczenie innych).
  8. Podziękowanie (Dziękuję za te doświadczenia i za to, co z nich wynikło).
  9. Miłość (Kocham siebie, miłością rozpuszczam negatywne programy, myśli, emocje, kocham ciebie).
  10. Zakończenie (Hawajczycy stosują formułę „Amama”, co oznacza „zostało zrobione!”).

 

Metoda Ho’oponopono umożliwia oczyszczenie świata zewnętrznego poprzez oczyszczanie samego siebie, czyli swojego świata wewnętrznego. Oczyszczając siebie, pomagamy ludziom, zwierzętom, roślinom – całemu naszemu otoczeniu. To naprawdę imponująca możliwość: aktywnie i świadome zmieniać świat na lepszy, stosując wyłącznie siłę miłości bezwarunkowej.

 

Na podstawie książki Ho’oponopono. Oczyszczająca modlitwa autorstwa Krystyny Kwiecinski

Hooponopono. Oczyszczajaca modlitwa