Wydawnictwo Nowej Ery
BOK: +48 739 200 932

Kim są Zwiastuni Świtu i jaka jest ich rola? Zwiastuni Świtu są to ci, którzy niosą promienie słońca i przynoszą światło oraz wiedzę. Posiadają starodawną organizację, wiekowe społeczeństwo i starożytne więzi duchowe utrzymujące ich przy wykonywaniu określonej pracy w określonych systemach gwiezdnych.Jesteście członkami społeczności Zwiastunów Świtu; inaczej nie zainteresowałaby was ta książka. Członkowie tej elitarnej organizacji przybywają na Ziemię w różnych czasach, aby wykonać swoją pracę. Następuje to w momencie, kiedy zostaje ustanowiony cykl, a bieg zdarzeń pozwala im na połączenie wewnątrz swej istoty energii z dalekiego kosmosu i energii z Ziemi.

Energie z kosmosu zawsze przybywają na Ziemię, a energie z Ziemi zawsze wznoszą się ku kosmosowi. Ludzkość tworzy święty most pomiędzy Ziemią a niebem, zwany przez niektórych tęczowym mostem. Zwiastuni Świtu pozwalają połączyć się tym energiom, aby obudził się w nich świt, czyli światło. Wtedy niosą ten świt cywilizacjom. Oto kim jesteście. Oto co robicie. To samo robi wielu innych. Jesteście Zwiastunami Świtu.

Jest pewna postawa, która ułatwi spełnienie zobowiązania, jakie podjęliście jako Zwiastuni Świtu. Jest to postawa przyzwolenia, odejścia od pobłażania sobie i lekceważenia waszych doświadczeń. Dla Zwiastunów Świtu każde ogniwo tworzy całość, niezależnie od tego, jak jest skonstruowane, niezależnie jaka jest jego siła lub słabość i jak wielka lub mała jest jego rola. Siła, słabość, czy wpływ nie muszą być koniecznie porównywane; są to po prostu postawy, które świadomość wybiera, aby się na nich skupić w swoim własnym tańcu rzeczywistości.

Uczymy was prawdy o was samych i pomagamy w odblokowaniu tego, co znajduje się wewnątrz was, nie poza wami. Jako Zwiastuni Świtu przeżywacie swoją najciemniejszą godzinę przed świtem, być może zastanawiając się, czy ukaże się promień światła. Wtedy, niemal w jednej chwili, znikąd pojawi się światło. Skąd przybędzie? Jak odmieni wasze myślenie? Jak to jest możliwe, że egzystencja jest w jednej chwili tak ciemna, jak to tylko możliwe, a w następnej chwili pojawia się światło? Jako Zwiastuni Świtu siłą woli sprawicie, aby to światło zaświtało. Uczono was tego; to wasza mocna strona.

Wy, Zwiastuni Świtu, znani także jako Świetlana Rodzina, zgodziliście się przejść przez proces mutacji, aby rozwinąć się w wyższe istoty, mieliście taki zamiar i świadomie wyraziliście na to zgodę. Przynosicie światło z powrotem na planetę, powodujecie nową ewolucję ludzkości i stwarzacie kosmiczny skok ewolucyjny w świadomości i inteligencji, możliwy dzięki zakotwiczeniu częstotliwości najpierw w waszych własnych ciałach i utrzymywaniu jej przy życiu.

Świetlana Rodzina przybywa z centralnego punktu działania ? ze źródła w tym wszechświecie, działającego jako stacja nadawcza. W waszym układzie galaktycznym są centralne słońca, istnieje również centralne słońce wszechświata. Majowie nazywali to centralne słońce Alkion. Inni znali je pod innymi nazwami. Słońce to posiada światło, a światło zawiera informację. Bardzo upraszczając, członkowie Świetlanej Rodziny przybywają z miejsca, które jest centralnym składem informacji wszechświata.

Działacie w cyklu wychodzącym z tego centralnego słońca i niesiecie z niego informację poprzez różne systemy tego wszechświata: spiskujecie, planujecie i podróżujecie. Jesteście wyjątkowi pod tym względem i wiecie o tym. Kiedy patrzycie na ludzi, wiecie, że bardzo się od nich różnicie. Uwielbiacie robić zamieszanie i rozsadzać systemy. Kiedy gdzieś jest na pisane „Wstęp wzbroniony” może to być dobre dla każdego innego, ale nie dla was. Wy wchodzicie wszędzie tam, gdzie coś jest zamknięte, aby tylko móc to otworzyć. Działacie, rozdzielając się na mnóstwo wielowy miarowych jednostek, po czym wchodzicie do systemów i zmieniacie je.

Czasami wcielacie się w tych systemach przez setki tysięcy lat, przygotowując się na czas, kiedy zostaniecie wezwani do zburzenia tych systemów. Kontynuacja stanowi wasze wsparcie. Na przykład, wcielacie się na Ziemi wiele razy, abyście ? jeżeli nadejdzie wezwanie, by Ziemia została otwarta, a paradygmat uległ zmianie ? mogli powiedzieć: ?Byłem tam 247 razy, w wielu postaciach i raz byłem w stanie podnieść swoje ciało. Zrobiłem to, to i to. Jeżeli biorę udział w tej grze, aby rozsadzić ten system, jestem pewien, że mogę odświeżyć swoje wspomnienia, wykorzystać je, zbuntować się przeciw prawom i wykonać zadanie?.

Czasami to się nie zdarza i trzeba dla jakichś powodów odstąpić od wykonania planu. Jest to dla was bardzo przygnębiające doświadczenie. Jednak, kiedy wszystko przebiega zgodnie z planem i udaje wam się rozsadzić system i stworzyć nowy paradygmat światła, jest to dla was jak kosmiczny orgazm.

Członkowie Zwiastunów Świtu, czyli Świetlanej Rodziny pracują w drużynach. Nie wchodzi się w system samotnie. Potrzebujecie się trochę nawzajem, aby wykonać tę pracę, ponieważ sami nie możecie utrzymywać częstotliwości. Dzięki działaniu w zespołach wzrastają wasze szanse szczęśliwego przeprowadzenia planu. Spełniacie rolę promienii spirali światła centralnego słońca, elementów, które są bardzo inteligentne. Kieruje wami wielka inteligencja znajdująca się wewnątrz centralnego słońca.

Światło jest królestwem świadomości i jego egzystencja ma swój cel. Opowiadamy wam dzisiaj historię, którą jesteście w stanie pojąć. Przemawiając do ludzi, za każdym razem, kiedy pojmujecie więcej, dajemy wam więcej. Nie chcemy, abyście myśleli, że światło jest najszlachetniejsze ze wszystkiego co istnieje. Coś w samym sercu waszej duszy łączy was z tym źródłem światła i zachęca was do tego zajęcia, ale nie czyni to tego zajęcia lepszym od każdego innego. Są inne istoty posiadające inne źródła i mający inne zamiary, które sprawiają, że ta gra jest możliwa. Nauczycie się tego.

Przypominamy wam, że Najwyższy Stwórca stwarza to wszystkoi wszystko co stworzył obdarza sobą. Wy szukacie samoświadomości; Najwyższy Stwórca także ją opanowuje. Chce być świadomy siebie we wszystkich rzeczach i obdarzać rzeczy, w których jest, świadomością, że jest w nich Najwyższy Stwórca. Świadomość jest jak lustro krążące tam i z powrotem pomiędzy Najwyższym Stwórcą a całym stworzeniem, aż do najmniejszego robaczka. Tak jak istnieje w świetle, Najwyższy Stwórca jest także w tak zwanym złu. Wie, że ?zło? również ma boski cel.

Istnieje wiele królestw świadomości. ?Królestwa świadomości? to wymyślone słowa na określenie pojęć, które chcielibyśmy, abyście objęli myślą. W królestwach świadomości istnieje podobieństwo energii. Jest wiele rodzajów królestw świadomości. Świetlana Rodzina przybywa z konkret nego królestwa świadomości.

Kiedy wasza świadomość pozna prawa tworzenia, posługiwania się i zarządzania rzeczywistością, będzie wam bardzo łatwo przybrać jakąkolwiek wybraną postać. Ci z was, którzy obudzili swoje szamanistyczne wspomnienia kulturowe wiedzą dobrze, że część nauk kultur pierwotnych dotyczyła sposobów wchodzenia w inne rzeczywistości i zmiany postaci. Szamani w niektórych kulturach byli otaczani czcią za te umiejętności. Nieśli je w kodzie genetycznym i było ich niewielu na planecie w stosunku do całej populacji. Kultywowali magię i misteria i przekazywali swoją wiedzę potomnym. Umieli przybierać postacie zwierząt i różne inne kształty i przebrania. Była to doprawdy niezwykle głęboka wiedza.

Ponieważ wiedza ta istnieje na planecie, oczywiście istnieje także poza planetą. Ziemia jest obecnie miejscem wzmożonego działania, punktem zapalnym. Jest zaprogramowana na rozpoczęcie swojej własnej ewolucji ? niekoniecznie rewolucji w celu zmiany stylu życia w Stanach Zjednoczonych, ale w celu przesunięcia wymiarów, co zmieni całą przestrzeń wokół Ziemi.